Klachtenprocedure​

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Voor het indienen van klachten over onze dienstverlening of medewerkers hebben we een klachtenprocedure. Onze kwaliteitsfunctionaris behandelt uw klacht. Beschrijf in uw klacht welke audit het betreft en welke medewerkers betrokken zijn. Mail uw klacht naar klachten@bkbo.nl of vul het klachtenformulier in en we nemen spoedig contact met u op en informeren u over de verdere afhandeling.

Klachtenformulier