Quick scan Rekenkameronderzoek informatieveiligheid

Quick scan Rekenkameronderzoek informatieveiligheid

Wat is het?

Informatiebeveiliging heeft in toenemende de aandacht van de politiek. Verkiezingsuitslagen kunnen mogelijk worden of zijn gemanipuleerd. Gegevens van burger kunnen worden buitgemaakt door criminelen. Er kan worden gerommeld met paspoorten en identiteitskaarten. Fraude is mogelijk doordat medewerkers onder druk worden gezet. Kortom, informatiebeveiliging is hot. Er wordt samengewerkt met andere gemeenten in diffuse organisatieverbanden waarbij u zich afvraagt hoe het met de verantwoordelijkheden in de praktijk staat. Wilt u weten hoe het bij uw gemeente is gesteld als rekenkamer?

Hoe zien wij het?

U wenst als Rekenkamercommissie een quick scan te laten uitvoeren naar de stand van zaken rondom informatieveiligheid binnen uw gemeente. BKBO b.v. heeft inmiddels voor diverse rekenkamercommissies onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, hierover gerapporteerd en gepubliceerd. Het accent ligt daarbij op het leren en het verbeteren. Rekenkamers willen niet alleen laten zien wat er fout gaat, maar ook advies geven hoe het beter kan in de duale omgeving van het lokale bestuur. Uiteraard gaat het hier dan om adviezen op maat die uitvoerbaar moeten zijn voor het ambtelijk apparaat en leiden tot procesverbetering.

Zeker in het sociaal domein worden zeer privacygevoelige gegevens gebruikt en uitgewisseld. Centraal staat daarbij de vraag of er structureel voldoende waarborgen zijn voor het veilig beheren en gebruiken van privacygevoelige informatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij weten als geen ander wat het belang is van informatiebeveiliging en waar u tegenaan loopt. Wij combineren kennis van uw bedrijfsprocessen met onze ervaring als IT-auditor. BKBO heeft gecertificeerde leadauditors voor de ISO 27001 norm. Wij zijn volledig op de hoogte van de BIG en BIWA. BKBO kan voor u een quick scan uitvoeren. Afwijkingen worden overzichtelijk gerapporteerd en met u besproken. U kunt er van op aan dat wij concrete verbetervoorstellen zullen doen die de organisatie kan implementeren. Een keuze voor BKBO is een keuze voor kwaliteit.

Hoe doen wij dat?

Op basis van documentenonderzoek, interviews aan de hand van een vooraf besproken vragenlijst, onderzoek ter plaatse doen we eerst een globale terugkoppeling naar de respondenten om zeker twe stelen dat we de feiten correct en volledig kunnen vaststellen. Vervolgens stellen we een conceptrapportage op die we graag met de leden van de rekenkamercommissie op locatie doorspreken. Vervolgens maken we het rapport definitief en presenteren het aan u. Wij brengen onze langjarige auditexpertise, kennis van de gemeentelijke bedrijfsprocessen en onze actuele kennis over informatiebeveiliging in. Hierdoor “keurt de slager niet zijn eigen vlees”, maar treedt BKBO op als onafhankelijk keurmeester.

Wat kost het?

De kosten van een quick scan zijn afhankelijk van de omvang van het te beoordelen scope (dat wil zeggen het aantal bedrijfsprocessen zoals de WMO, Jeugdzorg Publiekszaken, Vergunningverlening, Belastingen et cetera), want daarmee wordt het aantal interviews bepaald.

Offerte op aanvraag bij info@bkbo.nl

Meer informatie bij: René IJpelaar, 06-289 789 55