Overige IT audits

Wat is een IT Audit?

Met een IT-audit beoordelen wij de organisatie, governance, het applicatielandschap en/of de IT infrastructuur. IT-auditing is een specialisme binnen het auditing-vakgebied.  BKBO beheerst dit specialisme.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij kennen de markt, de situatie waar u zich in bevindt en waar u tegenaan loopt. Wij combineren kennis van uw bedrijfsprocessen met onze ervaring als IT-auditor. Vanuit kwaliteitsoogpunt zet BKBO voor de uitvoering van een IT audit gecertificeerde register IT auditors in. BKBO is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA) en wij hanteren de gedragsregels van de Register EDP-auditor (RE): NOREA Code of Ethics voor de IT-auditor zie www.norea.nl

Wat is uw voordeel?

De ontwikkelingen op het gebied van informatisering binnen de overheid gaan erg snel. Taken worden gedecentraliseerd, IT functies worden samengevoegd, uitbesteding aan shared service centra of aan de markt is aan de orde van de dag. Steeds meer processen worden stukje bij beetje verder gedigitaliseerd. De IT wordt alsmaar complexer. De belangen gaan uiteen lopen. Wie heeft er nog een overzicht? Kortom de beheersing van de IT processen steeds meer onder druk.

Met een IT audit kunt u het volgende bereiken:

  • U krijgt zicht op uw bedrijfsrisico’s en wij reiken u maatregelen aan om deze te beheersen;
  • Betere kwaliteit van gegevens doordat de gegevensstromen kritisch worden geanalyseerd
  • Betere dienstverlening door een analyse van het bedrijfsproces
  • Beter beveiligingsbewustzijn binnen uw organisatie.

Hoe pakken wij dat aan?

In de afbakeningsfase worden afspraken gemaakt over het doel, de scope en de diepgang van de audit. Ook moet overeenstemming worden verkregen over het te hanteren normenkader, tenzij dit reeds is voorgeschreven.

Na de vaststelling van de scope leggen we onze werkzaamheden vast in een auditplan.  Ook wijst u als opdrachtgever een vast contactpersoon aan bij wie de auditor voor de verdere voorbereiding en uitvoering van de audit kan aankloppen. Dan doen we een gezamenlijke kick-off. Verwacht niet dat medewerkers automatisch weten hoe zij met een audit om moeten gaan. Mensen die nog nooit een audit hebben meegemaakt kunnen hier zenuwachtig van worden. Het is daarom verstandig om alle betrokkenen bij de audit vooraf te informeren.

BKBO levert een “boodschappenlijstje”  welke bewijsstukken we graag van uw kant aangeleverd zien. Deze kunnen vervolgens door uw medewerkers worden verzameld om beschikbaar stellen. Daarna start de documentenstudie.

Meteen daarna volgen de diepte interviews inclusief audio opnames. Alle interviews worden opgenomen, door ons uitgewerkt en ter accordering voorgelegd aan de geïnterviewden. Door onze jarenlange auditexpertise en actuele kennis hebben wij slechts een beperkt aantal sessies nodig om samen met u de situatie te bekijken. We beoordelen uw bedrijfsproces afhankelijk van de gekozen scope op het kwaliteitsaspect beschikbaarheid, (data) integriteit, vertrouwelijkheid, controleerbaarheid of effectiviteit dan wel efficiency.

We analyseren de uitkomsten en formuleren de bevindingen / afwijkingen. Na het onderzoek bij in de organisatie, stellen wij een conceptrapportage op. Deze leggen we aan u voor en in een eindbespreking nemen we ons rapport door aan de hand van een presentatie met het management van de opdrachtgever. Gezamenlijk nemen we de risico’s door en lichten wij onze aanbevelingen toe. De resultaten van het eindgesprek worden vervolgens door ons verwerkt in een eindrapportage.

Geen gekibbel garantie

Anders dan andere auditorganisaties geven wij u “geen gekibbel garantie”. Onze prijs is vast en dus inclusief een eventuele hertest, heraudit of een aanvullend assessment

Wilt u meer weten?

Graag beantwoorden wij al uw vragen. U kunt daarvoor bellen met BKBO op telefoonnummer:

BKBO, 073 - 211 03 37

U kunt ook meteen een offerte aanvragen via info@bkbo.nl

Offerte aanvragen