VIPP assessment

Wat is een VIPP eindtoets?

De VIPP eindtoets is een IT assessment, een controle om vast te stellen of ziekenhuizen of categorale zorginstellingen de doelstellingen hebben behaald, zoals opgenomen in het “Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional” van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit besluit is verwoord dat ziekenhuizen in aanmerking kunnen komen voor subsidie als zij een aantal concrete doelstellingen gerealiseerd hebben voor de patiënteninformatie en dit kunnen aantonen middels een extern uitgevoerde test: een VIPP assessment.

Doel van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is dat ziekenhuizen op korte termijn een digitaliseringsslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat zorginstellingen zoals ziekenhuizen en revalidatiecentra voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt. Om de zorg toekomstbestendig, veiliger en patiëntgerichter te maken is het van belang dat alle ziekenhuizen precies dezelfde informatie ontsluiten en daarbij dezelfde standaarden gebruiken, zodat de informatie onderling, met de patiënt en andere zorgverleners doelmatig gedeeld kan worden.

BKBO kan het VIPP assessment voor u uitvoeren. In het assessment toetsen we of u aan de eisen van het ministerie voldoet. Alle ziekenhuizen moeten tussen 1 juli 2018 en 31 december 2019 het VIPP assessment laten uitvoeren door een RE auditor ingeschreven bij NOREA. In eerste instantie hoeft slechts aan Module A1 en Module B1 voor 1 juli 2018 voldaan te worden. Aan alle overige modules moet per 31-12-2019 worden voldaan. U heeft de vrijheid om het assessment te laten uitvoeren op één module, een aantal of alle modules in één keer, mits dit binnen de tijdslijn valt.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij toetsen of uw zorgsysteem voor verwerking- en uitwisseling van patiëntinformatie voldoet aan de gestelde eisen van het ministerie. Zo bent u er van verzekerd dat u aan de norm voor de subsidieregeling voldoet.

In deze animatie wordt transparant hoe wij de VIPP assessments voor uw zorginstelling kunnen uitvoeren:

Wij zijn gespecialiseerd in het afnemen van assessments voor de zorg. De VIPP eindtoets moet worden uitgevoerd op basis van richtlijn 3000 van de NOREA voor assurance-opdrachten door IT-auditors. Dat is ons dagelijks werk.

Wat is uw voordeel?

Wij ontzorgen u. Het voorbereiden en uitvoeren van het VIPP assessment vraagt de nodige expertise en capaciteit. Wij zijn daarvoor uw betrouwbare partner.

Wij ondersteunen u met een aanpak die zowel tijd als kosten bespaart. Wij zijn zeker van onze zaak en bieden u een vaste prijs. Dat is voordelig en compleet want het is inclusief eventuele hertests dan wel heraudits. We zorgen er voor dat we samen het einddoel eind 2019 bereiken.

Wij zorgen dat voor u alles compleet, geordend en begrijpelijk is. Het is onze verantwoordelijkheid dat het assessment volgens de daarvoor geldende regels wordt uitgevoerd.

 

Hoe pakken wij dat aan?

Wij hebben een gestandaardiseerde en beproefde uitvoeringswijze ontwikkeld. U bepaalt met een zelfonderzoek moeiteloos wat uw situatie is. Dit begint met een vragenlijst. Hierdoor brengt u eenvoudig uw situatie overzichtelijk in kaart. Onze auditor zal bij u ter plaatse aan de hand van de vragenlijst een complete quick scan uitvoeren. Daarna bespreken wij de auditplanning met u.
We leggen onze bevindingen vast in een overzichtelijke conceptrapportage. We doen concrete aanbevelingen om eventuele tekortkomingen efficiënt op te heffen. Het assessment wordt afgesloten met een persoonlijk gesprek waarin we de bevindingen en onze aanbevelingen helder toelichten. Dat gesprek kan ook telefonisch of via Skype als dat beter uitkomt. Daarna wordt de rapportage definitief gemaakt.

Wat is uw investering?

BKBO is een klein, lean bureau. Dat ziet u ook terug in onze prijzen. De VIPP voor Module A1 en Module B1 kost € 5.500,-. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfskosten. Dit assessment is ook voordelig te combineren met het vervolg van de VIPP normen. Zo bent u verzekerd dat u aan alle eisen blijft voldoen: probleemloos, efficiënt en effectief!

Geen gekibbel garantie

Onze garantie is uniek in de branche! Wij garanderen u een vaste prijs. De prijs is dus inclusief een eventuele hertest nadat u verbetermaatregelen heeft kunnen doorvoeren. Door onze bewezen aanpak durven wij hiervoor in te staan. Wij noemen dat onze “geen gekibbel garantie”.

Wilt u meer weten?

Dit product is geheel op maat voor uw situatie. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Wij staan voor u klaar en gaan graag met u in gesprek. U kunt direct bellen met BKBO op telefoonnummer: 073 – 211 03 37. Is het voor u meteen helemaal duidelijk? Dan kunt u ook meteen een offerte aanvragen via info@bkbo.nl

Offerte aanvragen