Rijnlands Revalidatie Centrum behaalt VIPP-doelstelling A1

Rijnlands Revalidatie Centrum behaalt VIPP-doelstelling A1

Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) heeft als eerste VIPP-2 deelnemer de A1-doelstelling van het VIPP-programma behaald. Dit heeft BKBO bv eind vorige maand vastgesteld. Hiermee heeft het RRC de deadline voor VIPP 2-deelnemers van 1 oktober 2018 ruimschoots gehaald.
Na een formeel akkoord van het Ministerie van Volksgezondheid, kan het Rijnlands Revalidatie Centrum het bijbehorende subsidiebedrag definitief als toegekend beschouwen. Sophia Revalidatie wordt binnenkort ook getoetst door BKBO.
De Raad van Bestuur van het RRC en Sophia Revalidatie is blij met het positieve resultaat. Het behalen van de eerste module is een belangrijke stap en goede ontwikkeling in de aanloop naar het in gebruik nemen van een patiëntenportaal: “We vragen het al lange tijd van patiënten: ‘Denk mee, beslis mee!’ Met het patiëntenportaal hebben we in de toekomst een prachtig instrument in handen waarmee we de patiënt intensiever bij zijn behandeling betrekken. Dit sluit helemaal aan bij het doel van medisch specialistische revalidatie: de patiënt leren om zelf de regie over zijn behandeling en zijn aandoening te nemen.