Category Archives: Nieuws

Nieuwe IT-audit verklaring voorwaarde voor bedrijfskrediet?

Nieuwe IT-check kan voorwaarde worden voor krediet Investeerders en banken willen graag weten of een bedrijf weerbaar is tegen hackers, voordat ze de geldkraan openzetten. Een speciale IT-verklaring moet daar meer inzicht in geven. Er is een speciale verklaring in de maak waarmee bedrijven kunnen aantonen dat hun IT-systemen op orde zijn. De verklaring moet…
Lees verder

Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Zo is er nu een ‘besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ van kracht. Schuldhulpverleners worden met de gewijzigde Wgs in staat gesteld om mensen met schulden tijdig in beeld te krijgen en zo schuldhulpverlening aan te bieden. Zij mogen informatie over inkomsten, schulden en vermogen uitwisselen met…
Lees verder

Nieuw auditproduct: externe Wpg privacy audit

Vanaf 2019 zijn alle BOA werkgever verplicht om jaarlijks een interne privacy audit uit te voeren naar de naleving van de voorschriften van de Wet politiegegevens. En in kalenderjaar 2021 moet dat voor het eerst extern. Niet Logius of Inspectie SZW is hier de toezichthouder maar de Autoriteit Persoonsgegevens. BKBO kan voor u deze privacyaudit…
Lees verder

Nieuw auditproduct: verkorte Vecozo TPM

Doet uw organisatie de financiële administratie en factureert u namens zorgaanbieders richting Vecozo? Maar bent u niet volledig NEN7510:2017 gecertificeerd. Dan is onze verkorte TPM voor serviceorganisaties iets voor u.. Zie: (28) Vecozo Verkorte TPM - YouTube
Lees verder