Richtsnoeren voor datatransfer naar VS

Richtsnoeren voor datatransfer naar VS

1 oktober 2020 13:30 | Alfred Monterie

Topic Security
Binnenkort komt er duidelijkheid over de maatregelen die bedrijven moeten nemen voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de VS. De gezamenlijke Europese privacy-toezichthouders bereiden hiertoe handvatten voor. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) komt naar verwachting in oktober met richtsnoeren.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman reageert hiermee op een schrijven van NL-digitaal dat zich ongerust maakt over de gevolgen van Schrems II. Sinds het Europese Hof van Justitie de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS ongeldig heeft verklaard, is de opslag van privacygevoelige gegevens in Amerika aanzienlijk moeilijker is geworden. Er zijn nog wel mogelijkheden, maar het is buitengewoon lastig geworden.

Een strohalm bieden de modelcontracten die de Europese Commissie heeft opgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens. Maar deze Standard Contractual Clauses (SCC’s) brengen, aldus NL-digitaal, aanzienlijke problemen met zich mee. Niet alleen de implementatie is lastig, maar ook de voorwaarde die het Europese Hof aan het gebruik ervan stelt. Deze SCC’s mogen namelijk alleen worden ingezet indien in de praktijk een ‘gelijkwaardig beschermingsniveau’ wordt geborgd.

Het is voor bedrijven onduidelijk hoe zij middels contractuele bepalingen aan deze eis kunnen voldoen. Grootste bezwaar van het Europese Hof is dat Amerikaanse inlichtingendiensten te gemakkelijk in databanken rondneuzen. Het probleem met het beschermingsniveau is dat de Amerikaanse surveillance-wetgeving onvoldoende is begrensd. Aanvullende contractuele afspraken tussen organisaties kunnen daar echter niets aan veranderen. Vandaar NL-digitaal de vraag opwerpt hoe het dan wel moet. Duidelijke richtsnoeren van de EDPB zijn daarom voor de korte termijn van groot belang. Dekker is het met NL-digitaal eens dat de SCC’s van de Commissie op langere termijn moeten worden gemoderniseerd. Deze dienen in lijn worden gebracht met de uitspraak van het Europese Hof.

Overigens kan de Brexit ook tot problemen leiden bij de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie bekijkt momenteel of het VK voldoende gegevensbescherming biedt. Wanneer dit onderzoek niet voor het eind van dit jaar is afgerond en stappen zijn genomen, zullen bedrijven die persoonsgegevens doorgeven aan het VS eveneens moeten terugvallen op SCC’s of bindende bedrijfsvoorschriften.