Evaluatie ENSIA audits verantwoordingsjaar 2017

Evaluatie ENSIA audits verantwoordingsjaar 2017

BKBO heeft voor circa 80 gemeenten het ENSIA assessment afgelopen periode uitgevoerd. We hebben dit intern geëvalueerd op verzoek van onze beroepsvereniging NOREA en ook met de andere auditororganisaties in NOREA verband gedeeld en besproken. BKBO vindt de 1e ENSIA ronde een hoopvol begin, maar er zijn veel verbeterpunten. We onderscheiden vier probleemcategorieën:

1.    Discussie over het object van onderzoek

2.    Discussie over de opdrachtgever, focus op de opdrachtgever

3.    Extra administratieve belasting

4.    Denken in bewijskracht ontbreekt

 

1.    Er bestaan verschillende normenkaders die onvoldoende op elkaar aansluiten en gebruik van de ENSIA-tool lastig maken. Dit vereist meer uitleg over de scope van het onderzoek. Dit speelt met name bij Suwinet en gemeenschappelijke regelingen. Ondersteuning van gemeenten op dit punt is o.i. gewenst.

2.    Het doel van ENSIA (single information single audit) is naar de achtergrond verdwenen doordat sectorale belangen de overhand hebben gekregen. Dit is ongewenst. Het gemeentebestuur is de opdrachtgever, de gemeente betaalt, niet Logius, niet BKWI, niet BZK, niet VNG en als auditorganisatie moeten wij aan onze opdrachtgever helder maken wat er eventueel aan schort en de rest zou zich daarin moeten schikken. Hier is vooral een rol weggelegd voor BZK en VNG om veel harder op de trom te slaan.

3.    Wijzigingen in de regels tijdens de rit hebben geleid tot veel extra werk bij gemeenten en auditorganisaties. Er moet naar worde gestreefd om herhaling hiervan te voorkomen door de regels tijdens de ENSIA verantwoordingsronde niet meer te wijzigen. Met name BZK heeft hierin volgens ons een rol.

4.    De vraagstelling in de ENSIA tool is niet bewijskracht gericht. De gemeenten hebben moeite om in termen van bewijsstukken te denken. Je kunt ook geen bewijsstukken in de tool opnemen. BKBO constateert dat de door de gemeente per 1 januari 2018 geaccordeerde zelfevaluaties achteraf onvoldoende bewijskracht leverden om ons assurance onderzoek op te kunnen baseren. Ook van andere auditorganisaties kwamen dezelfde berichten. Hier valt volgens ons nog veel te verbeteren aan gemeentekant.