Uitstel inlevertermijn Wpg audit

Uitstel inlevertermijn Wpg audit

De AP heeft op haar website gepubliceerd dat er een generiek uitstel komt voor het inleveren van het Wpg externe audit rapport. Boa werkgevers krijgen nu tot en met 31 december 2022 de tijd om het eerste Wpg-auditrapport aan te leveren bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De Wpg bepaalt dat de externe audit 2 jaar na inwerkingtreding voor de eerste keer moet worden uitgevoerd.
Die auditverplichting is met ingang van 1 januari 2019 (inwerkingtreding van de nieuwe Wpg) van kracht geworden voor (de werkgevers van) boa’s.

U zou de externe Wpg-audit dus voor het eerst in 2021 moeten laten uitvoeren. Maar let op: de AP geeft u 1 jaar uitstel. Dat betekent dat u uw Wpg-auditrapport tot en met 31 december 2022 aan de AP mag sturen.
De AP geeft deze extra tijd omdat Wpg-audits een belangrijk instrument zijn voor uw interne toezicht.
De AP vindt het daarom belangrijk dat u de audit goed doorloopt en u de kans krijgt om verbeterplannen op te stellen en hercontroles uit te voeren, als dat nodig is. Zorgvuldigheid vindt de AP hierbij van groter belang dan snelheid.
#audit #Wpg

Bijzondere opsporing