Nieuwe testaanpak DigiD per 1 juni 2020

Nieuwe testaanpak DigiD per 1 juni 2020

De NOREA werkgroep heeft de licht aangepaste testaanpak voor DigiD zoals die per 1 juni 2020 gaat gelden gepubliceerd op de NOREA site. Dit normenkader geldt dus voor het inlevertijdvak bij Logius tot 1 mei 2021.
Om vragen te voorkomen:

  • een en ander betekent dus dat bij DigiD assessments waarbij de onderzoeksdatum op of na 1 juni ligt dit normenkader geldt.
  • Bij eventuele lopende heraudits geldt altijd het oorspronkelijke normenkader.
  • En tenslotte DigiD TPM’s blijven geldig een jaar na ondertekening door de auditor ongeacht of deze geldigheidstermijn wordt doorbroken door een gewijzigd normenkader; het nieuwe normenkader wordt dan in de volgende ronde meegenomen. Net als bij de andere DigiD assessments.

Een en andere neemt natuurlijk niet weg, dat we adviseren de maatregelen zoals beschreven zo snel mogelijk te implementeren.
Zie http://bkbo.nl/wp-content/uploads/2020/05/Handreiking-DigiD-assessment-2.0-update-2020.pdf