FAQ over controle op werking DigiD assessment

FAQ over controle op werking DigiD assessment

Voor wie het heeft gemist. NOREA werkgroep DigiD assessment heeft op 24 april 2024 naar aanleiding van de invoering van de controle op werking en de vele gestelde vragen hierover aan het meldpunt DigiD assessments (bereikbaar voor auditors en hun opdrachtgevers via meldpunt@norea.nl), een nieuwe FAQ uitgebracht om de gestelde vragen van een eenduidig antwoord te voorzien. Deze FAQ is gebaseerd op normenkader 3.0 van Logius en op de in de NOREA Handreiking ICT-beveiligingsassessment DigiD 4.0 (2023) versie 1.0 (definitief) d.d. 17 juli 2023 gepubliceerde testaanpak. Daarnaast is rekening gehouden met de resultaten van het proefjaar en met de mededelingen van Logius over de controle op werking. Zie voor de FAQ:

240419-faq-digid-assessment-40-def-norea.pdf