Nieuw auditproduct: externe Wpg privacy audit

Nieuw auditproduct: externe Wpg privacy audit

Vanaf 2019 zijn alle BOA werkgever verplicht om jaarlijks een interne privacy audit uit te voeren naar de naleving van de voorschriften van de Wet politiegegevens. En in kalenderjaar 2021 moet dat voor het eerst extern. Niet Logius of Inspectie SZW is hier de toezichthouder maar de Autoriteit Persoonsgegevens. BKBO kan voor u deze privacyaudit uitvoeren. We hebben meegewerkt aan de Handreiking van NOREA en onze medewerkers zijn opgeleid. We zijn klaar voor de start.