Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Zo is er nu een ‘besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ van kracht. Schuldhulpverleners worden met de gewijzigde Wgs in staat gesteld om mensen met schulden tijdig in beeld te krijgen en zo schuldhulpverlening aan te bieden.
Zij mogen informatie over inkomsten, schulden en vermogen uitwisselen met diverse instanties zodat de inwoner zelf minder gegevens hoeft aan te leveren.
Schuldhulpverleners kunnen per 1 juli 2021 Suwinet Inkijk raadplegen voor de uitvoering van de Wgs. In de beginfase is Suwinet-Inkijk alleen beschikbaar voor gemeenten met een Diginetwerk aansluiting. In een later stadium worden organisaties aangesloten die in opdracht van gemeenten de schuldhulpverlening uitvoeren.
Voordat gebruik kan worden gemaakt van Suwinet-Inkijk dient u hiervoor eerst een aanvraag te doen bij BKWI.

Het is nog niet duidelijk of hierover verantwoording moet worden afgelegd in het kader van de Ensia verantwoordingsmethodiek om dat het maar om een deel van 2021 gaat waarin raadpleging ihkv de Wgs mogelijk is.
Mocht u hierover vragen hebben richting BKBO b.v. Dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@bkbo.nl of via het telefoonnummer 073 211 03 37.