Nieuws

Pas op voor social engineering

Social engineering-aanvallen winnen aan populariteit. Ergens niets nieuws, want dergelijke scams komen al jarenlang voor. Toch tuinen we er nog elke dag in, ook op de werkvloer. Met social engineering-technieken proberen cybercriminelen werknemers te misleiden om zo toegang te krijgen tot bedrijfsinformatie. Dat we hierin blijven trappen, is te wijten aan het gebrek aan cybersecurity-trainingen…
Lees verder

Richtsnoeren voor datatransfer naar VS

1 oktober 2020 13:30 | Alfred Monterie Topic Security Binnenkort komt er duidelijkheid over de maatregelen die bedrijven moeten nemen voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de VS. De gezamenlijke Europese privacy-toezichthouders bereiden hiertoe handvatten voor. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) komt naar verwachting in oktober met richtsnoeren. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) meldt dit in…
Lees verder

Zivver gecertificeerd voor NTA 7516

ZIVVER is als eerste gecertificeerd voor de nieuwe norm voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. De norm NTA 7516 zorgt ervoor dat gevoelige data op een veilige wijze wordt gedeeld en het gebruiksgemak voor medewerkers in de zorg en patiënten/cliënten wordt vergroot. BKBO bv gebruikt voor veilige ad hoc communicatie uiteraard Zivver.
Lees verder

FAQ DigiD assessments beschikbaar

Per 1 juni geldt voor het DigiD assessment een nieuwe testaanpak waarbij we eindelijk een hogere TLS versie voorschrijven en wat zwaardere eisen stellen aan de Content Security Policy van scripts en stylesheets. Nu blijken een aantal leveranciers bepaalde CSP waarden toch nodig te hebben om hun webapplicatie te laten werken. Om dit wat beter…
Lees verder